Joke

Dekh kar teri phati salwar~ Ooth gayi meri bhadi talwar~ Jab kiya my talwar se chut pe war ~tho nikli usme pani ki dhar ~or bangaya usey ek parivar

Dekh kar teri phati salwar~

Ooth gayi meri bhadi talwar~

Jab kiya my talwar se chut pe war ~tho nikli usme pani ki dhar ~or bangaya usey ek parivar

COMMENTS